Lindeberg sykehjem

Fremdrift og nabokontakt

Om prosjektet

Oslo kommune, ved Omsorgsbygg Oslo KF forvalter eiendommen Lindebergveien 10, bydel Alna. Opprinnelig var dette det største sykehjemmet i Oslo. Lindeberg omsorgssenter ble bygget i 1979.

Eksisterende bygningsmasser skal rives, og et nytt sykehjem skal bygges med 144 døgnplasser fordelt på 15.724 m2. Prosjektet omfatter også åpning av Lindebergbekken, etablering av et grønt drag med turvei og etablering av en ny bussholdeplass i Lindebergveien.

Byggestart av sykehjemmet startet i mai 2018, og ferdigstillelse er planlagt sommeren 2020.

Lindeberg sykehjem skal sertifiseres etter BREEAM NOR – Excellent. Dette motsvarer en score på 70 av totalt 100 poeng.

Generell informasjon

Tomtestørrelse – (dekar) 13,67

Område for lagring (m2) – 301

Areal allment tilgjengelig (m2) – 9935

Areal bygd for offentlig bruk (m2) – 240

Beregnet strømforbruk – 65,9 kWh/m2

Beregnet bruk av fossil energi –  kWh/m2  – 0

Beregnet produksjon av fornybar energi – kWh/m2 -oppdateres

Beregnet vannforbruk – m3/person/år – 0,25

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse – Lindeberg sykhjem er en fossilfri byggeplass. Energibrønner skal hjelpe til og varme opp bygget også i byggefasen.

Helse, miljø og sikkerhet

Skanska AS er totalentreprenør og har oppfølgingsansvar i henhold til Forskrift om Internkontroll, Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser og øvrige relevante forskrifter for AML (ArbeidsMiljøLoven).

For å ivareta ovennevnte er det utarbeidet en SHA- plan basert på Omsorgsbygg Oslo KF og Skanska Norge AS sine HMS- og kvalitets- systemer.

Avfallshåndtering og renhold

Rive- og bygningsavfall skal behandles i henhold til Oslo kommunes krav til avfallshåndtering fra bygge- og anleggsplasser. Dette innebærer blant annet kildesortering og transport til godkjent avfallsanlegg.
Alle entreprenører på plassen er forpliktet til å utføre løpende rydding etter egne arbeider.

Støy og ulemper

Arbeidene vil bli planlagt og koordinert slik at disse skal medføre minst mulig ulempe og sjenanse for brukere / beboere i området. Arbeidene kan imidlertid medføre noe mindre støy ( banking , hugging, mens rivearbeider og byggearbeider pågår mv.) .

Totalentreprenør

Entrepriseformen som er valgt er en totalentreprise og kontrakten er basert på NS 8407. Kontrahert totalentreprenør er:

Skanska Norge AS, Lakkegata 53, 0187 Oslo.

Kontaktinfo: remi.borgen@skanska.no

Anleggets adresse

Lindebergveien 10, 1069 OSLO

Arbeidstid

Kjernetid vil være mellom kl 07.00 og 15.30 mandag til torsdag, og mellom 07.00 og 13.30 på fredag.

Byggherre

Omsorgsbygg Oslo KF v/ Annette Brodersen Sommerrogata 1, 0201 OSLO

Byggherreorganisasjon

Byggherre er representert ved prosjekt- og byggeledelse fra Opak AS v/ Einar Michelsen og byggeledelse fra Å̊F- Advansia AS v/ Morten Lippart.

Andre viktige telefoner

Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113